JBL ProAquaTest SiO2 křemičitan, Náplň

Rychlý test na stanovení obsahu křemičitanů!

180,00 Kč

(včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Varianta: Náplň

Doručení do středa, 10. července

Skladem od 05. července

Proč trvá dodání déle?

Proč trvá dodání déle? Tato položka není v současné době skladem, ale brzy bude dostupná. Zboží si tak můžete předobjednat již nyní, odesláno Vám bude ihned po naskladnění. Zavřít poznámku

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • lahvičky s činidly odolné proti otevření dětmi
 • pro nové instalace
 • jednoduchá a bezpečná kontrola parametrů vody v akváriích
 • stanovení obsahu křemičitanů v akváriích a jezírkách

Produkt č. JBL-2411900, Obsah: 1 sada, EAN: 4014162241191

Popis

JBL ProAquaTest SiO2 Silicate je rychlý přístroj pro stanovení obsahu křemičitanů ve sladkovodních a mořských akváriích a jezírkách.

Křemelina je jedním z nejběžnějších prvků na Zemi. Při erozi křemičitých hornin se křemík ve formě křemičitanů dostává do povrchových a podzemních vod. Tam působí jako živina pro rozsivky, některé vodní rostliny (např. cerastium) a křemičité houby. Protože křemičitany nejsou toxické, nejsou v nařízení o pitné vodě stanoveny žádné limitní hodnoty. V závislosti na oblasti původu proto voda z vodovodu obsahuje různá množství rozpuštěných křemičitanů. Po založení nového akvária se často objevuje hnědý povlak, která prozrazuje první kolonizaci rozsivky.

Tyto povlaky pomalu mizí, když je konkurence jiných řas a mikroorganismů dostatečná. Tímto způsobem se výrazně snižuje obsah křemičitanů ve vodě. Často se stává, že po výměně vody a novém přísunu křemičitanů se zejména v mořské vodě znovu objeví hnědé rozsivkové povlaky. Z tohoto důvodu by se k plnění akvária a k výměně vody měla používat osmotická voda bez křemičitanů. Ve sladké vodě by měl být obsah křemičitanů nižší než 1,2 mg/l a v mořské vodě nižší než 0,4 mg/l.

Náš odborník Oliver Knott doporučuje

 • pokud máte nevysvětlitelné problémy s řasami, mohou být způsobeny křemičitany;
 • testování hodnot vody je rychlé a spolehlivé a je vhodné i pro kontrolu osmotické vody a indikuje včasnou výměnu membrán!
Výrobce: JBL
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro JBL ProAquaTest SiO2 křemičitan (čeština)

3 hodnocení v jiných jazycích

4,8 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
4 (80%)
4 hvězdičky
1 (20%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

5 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 3 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder