JBL ProAquaTest SiO2 křemičitan

Rychlý test na stanovení obsahu křemičitanů!

357,87 Kč 450,00 Kč -20%

(včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Varianta: Sada

Doručení do čtvrtek, 14. prosince, pokud objednáte do úterý do 08:15.

skladem

Včasné doručení před Vánocemi: Objednejte nejpozději do ne, 17. pro do 23:59 hod. Více informací

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • lahvičky s činidly odolné proti otevření dětmi
 • pro nové instalace
 • jednoduchá a bezpečná kontrola parametrů vody v akváriích
 • stanovení obsahu křemičitanů v akváriích a jezírkách

Produkt č. JBL-2411800, Obsah: 1 sada, EAN: 4014162241184

Popis

JBL ProAquaTest SiO2 Silicate je rychlý přístroj pro stanovení obsahu křemičitanů ve sladkovodních a mořských akváriích a jezírkách.

Křemelina je jedním z nejběžnějších prvků na Zemi. Při erozi křemičitých hornin se křemík ve formě křemičitanů dostává do povrchových a podzemních vod. Tam působí jako živina pro rozsivky, některé vodní rostliny (např. cerastium) a křemičité houby. Protože křemičitany nejsou toxické, nejsou v nařízení o pitné vodě stanoveny žádné limitní hodnoty. V závislosti na oblasti původu proto voda z vodovodu obsahuje různá množství rozpuštěných křemičitanů. Po založení nového akvária se často objevuje hnědý povlak, která prozrazuje první kolonizaci rozsivky.

Tyto povlaky pomalu mizí, když je konkurence jiných řas a mikroorganismů dostatečná. Tímto způsobem se výrazně snižuje obsah křemičitanů ve vodě. Často se stává, že po výměně vody a novém přísunu křemičitanů se zejména v mořské vodě znovu objeví hnědé rozsivkové povlaky. Z tohoto důvodu by se k plnění akvária a k výměně vody měla používat osmotická voda bez křemičitanů. Ve sladké vodě by měl být obsah křemičitanů nižší než 1,2 mg/l a v mořské vodě nižší než 0,4 mg/l.

Náš odborník Oliver Knott doporučuje

 • pokud máte nevysvětlitelné problémy s řasami, mohou být způsobeny křemičitany;
 • testování hodnot vody je rychlé a spolehlivé a je vhodné i pro kontrolu osmotické vody a indikuje včasnou výměnu membrán!
Výrobce: JBL
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro JBL ProAquaTest SiO2 křemičitan (čeština)

3 hodnocení v jiných jazycích

4,8 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
4 (80%)
4 hvězdičky
1 (20%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

5 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 3 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

  Zákazníci si také koupili