JBL ProAquaTest pH 6.0-7.6, Náplň

Rychlý test pro stanovení hodnot ve vodě!

160,00 Kč

(včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Varianta: Náplň

Doručení do středa, 19. června, pokud objednáte do pátek do 00:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • obsah pro 50 měření
 • lahvičky s činidly chráněné před dětmi
 • jednoduchá a bezpečná kontrola parametrů vody v akváriích
 • dávkování: první týden každý den, poté jednou týdně
 • přidejte činidla do vzorku vody a porovnejte s barevnou tabulkou

Produkt č. JBL-2410400, Obsah: 1 ks, EAN: 4014162241047

Popis

JBL ProAquaTest pH 6,0-7,6 je test vody pro analýzu optimální hodnoty pH ve sladkovodních a mořských akváriích.

S testem JBL ProAquaTest Lab máte možnost rychle a přesně stanovit nejdůležitější hodnoty vody přímo u sebe doma. Díky přiloženému velmi podrobnému návodu k použití s radami a tipy bude testování parametrů vody hračkou. V balení najdete vše potřebné, včetně lahviček s činidly, skleněných zkumavek, dávkovací stříkačky, kolorimetrických karet a karet protokolů. Další činidla lze zakoupit samostatně.

JBL ProAqua Test pH 6,0-7,6
Udržování odpovídající hodnoty pH je zásadní pro zachování dobrého stavu všech vodních organismů. Zejména je třeba se vyvarovat náhlých výkyvů. Kromě toho mnoho látek rozpuštěných ve vodě podléhá změnám pH. Například množství CO2, které se rozpustí ve vodě, je přímo úměrné hodnotě pH. Hodnota pH proto může sloužit jako jednoduchá řídicí veličina pro regulaci systémů hnojení CO2 za předpokladu, že ve vodě nejsou přítomny jiné kyseliny, které by hodnotu pH ovlivňovaly (např. huminové kyseliny). Optimální koncentrace CO2 pro rostliny a neškodné pro ryby je dosaženo při hodnotě pH přibližně 6,8-7,3. Uhličitanové tvrdosti nesmí být nižší než 4° dH. Zde se rovněž používá JBL ProAquaTest pH 6,0-7,6. Optimální hodnota pH pro většinu sladkovodních ryb a rostlin je přibližně 7.

Existují však i sladkovodní ryby, které vyžadují mírně kyselou nebo zásaditou vodu. Pro obzvláště přesné měření hodnoty pH je k dispozici přístroj JBL ProAquaTest pH 6,0-7,6 (také pro kontrolu hnojení CO2) pro sladkovodní akvária, přizpůsobený příslušným rozmezím pH, a přístroj JBL ProAquaTest pH 7,4-9,0 pro mořská akvária a lasa. Pro mořské organismy se za optimální považují hodnoty pH kolem 8,2. Zejména v mořských akváriích s bezobratlými může spotřeba hydrogenuhličitanu vápenatého snížit hodnotu pH (a uhličitanovou tvrdost). Při péči o ryby z mírně alkalických sladkých vod, např. z jezera Malawi nebo Tanganika, se doporučují hodnoty pH kolem 8-8,5. Pro koi kapry a další ryby jsou optimální hodnoty pH mezi 7,5-8,5. V zahradním jezírku, ale zejména v akváriích, mohou v případě nedostatku CO2 řasy svou rychlou asimilací při fotosyntéze (biogenní dekalcifikace) spotřebovávat hydrogenuhličitany ve vodě a zvyšovat tak hodnotu pH na hodnoty, které jsou pro ryby nebezpečné (nad 10).

Náš odborník Oliver Knott doporučuje

 • pH je v akváriu zásadní; proto je nutné jeho hodnotu pravidelně kontrolovat.
Výrobce: JBL
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro JBL ProAquaTest pH 6.0-7.6 (čeština)

1 hodnocení v jiných jazycích

4,9 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
12 (92%)
4 hvězdičky
1 (7%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

13 hodnocení

Zatím neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 1 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder