JBL ProAquaTest O2 kyslík, Náplň

Rychlý test pro stanovení obsahu kyslíku!

260,00 Kč

(včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Varianta: Náplň

Doručení do úterý, 23. dubna, pokud objednáte do pondělí do 00:00.

Ještě 9 ks skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • rychlý test pro sledování provzdušňování
 • jednoduchá a bezpečná kontrola parametrů vody
 • zjišťuje aktuální obsah kyslíku v akváriích a jezírkách
 • dávkování: u nových zařízení nebo v případě nedostatku kyslíku jednou týdně

Produkt č. JBL-2411300, Obsah: 1 sada, EAN: 4014162241139

Popis

JBL ProAquaTest O2 kyslík je rychlý test pro stanovení obsahu kyslíku ve sladkovodních a mořských akváriích a jezírkách.

Voda není jen voda. Dokonce i dešťová voda absorbuje znečišťující látky, a jakmile pronikne do podzemních vod, je obohacena o další složky, z nichž ne všechny jsou vhodné pro použití v akváriích. Neustálé sledování hodnot vody v akváriu, zejména při zakládání nového akvária, je klíčem k úspěšné akvaristice. Pomocí testů ProAquaTest od společnosti JBL můžete rychle a přesně zjistit nejdůležitější hodnoty vody přímo u sebe doma. Díky přiloženému velmi podrobnému návodu k použití s radami a tipy bude testování parametrů vody hračkou. V kufříku najdete vše potřebné, včetně lahviček s činidly, skleněných zkumavek, dávkovací stříkačky, kolorimetrických karet a karet protokolů. Další činidla lze zakoupit samostatně.

Všichni živočichové žijící ve vodě potřebují k dýchání kyslík. Dokonce i neviditelní pomocníci v akváriu a jezírku, čistící bakterie, potřebují dostatečný obsah kyslíku pro přeměnu amoniaku na dusičnany. Správný přísun kyslíku zajišťuje dostatečný počet rostlin. V akváriích a jezírkách s malým množstvím vegetace nebo bez ní a v mořských akváriích je třeba zajistit správné nasycení kyslíkem pomocí technických rostlin. Hodnota nasycení závisí na teplotě vody (viz tabulka na poslední straně). Rostliny jsou schopny tuto hodnotu překročit svou asimilační činností. V akváriích a jezírkách s velkým množstvím rostlin se snadno ke konci osvětlovací doby objeví hodnoty o 1 nebo 2 mg/l vyšší než hodnota nasycení.

Náš odborník Oliver Knott radí

 • obsah kyslíku ve vodě není vždy dostatečný: pravidelná kontrola podporuje rovnováhu a pohodu akvárií.
Výrobce: JBL
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro JBL ProAquaTest O2 kyslík (čeština)

1 hodnocení v jiných jazycích

5,0 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
3 (100%)
4 hvězdičky
0 (0%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

3 hodnocení

Zatím neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 1 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder