JBL ProAquaTest NO2 nitrit, Náplň

Tester vody!

210,00 Kč

(včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Varianta: Náplň

Doručení do středa, 19. června, pokud objednáte do pátek do 00:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • lahvičky s činidly odolné proti otevření dětmi
 • pro kontrolu toxických sloučenin dusíku
 • stanovení obsahu dusitanů v akváriích a rybnících
 • jednoduchá a bezpečná kontrola parametrů vody v akváriích

Produkt č. JBL-2412400, Obsah: 1 sada, EAN: 4014162241245

Popis

JBL ProAqua Test NO2 je rychlý test pro stanovení obsahu dusitanů ve sladkovodních a mořských akváriích a jezírkách.

Rozklad všech organických látek (zbytků potravy a rostlin, rybích exkrementů) v akváriu a jezírku probíhá prostřednictvím tzv. dusíkového cyklu. Bílkoviny se přeměňují na amonium, a to na dusitany a dusičnany. Za tento proces jsou zodpovědné určité bakterie. Měřením jednotlivých mezihladin amoniaku, dusitanů a dusičnanů lze získat výpovědi o "fungování" systému. Například léky používané k léčbě nemocí ryb mohou poškodit prospěšné čisticí bakterie, což vede ke zvýšení hladiny amoniaku a/nebo dusitanů. V dobře udržovaném akváriu s účinným biologickým filtrem zpravidla není amonium měřitelné. Amoniak je rostlinná živina a v nízkých koncentracích není pro ryby toxický. V závislosti na hodnotě pH však může z amoniaku vznikat toxický amoniak (BH3). Z tohoto důvodu by se měření pH mělo vždy provádět společně s měřením amoniaku. Podobně jako amoniak jsou i dusitany pro ryby silným jedem. V závislosti na citlivosti druhů ryb mohou být smrtelné již koncentrace mezi 0,5 a 1 mg/l (ppm). Ryby žijící v mořských vodách a plůdek jsou citlivější než dospělé ryby.

Doporučené hodnoty dusitanů

 • sladkovodní akvária: 0-0,2 mg/l;
 • Malawi-Tanganyika akvária: 0-0,2 mg/l;
 • rostlinná akvária (aquascaping) 0-0,2 mg/l;
 • mořská akvária:0-0,2 mg/l;
 • rybníky: 0-0,2 mg/l.

Náš odborník Oliver Knott doporučuje

 • pokud mají Vaše ryby a rostliny problémy, může to být způsobeno nedostatkem nebo nadbytkem živin; pravidelná kontrola hodnot vody je velmi důležitá.
Výrobce: JBL
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro JBL ProAquaTest NO2 nitrit (čeština)

5 hodnocení v jiných jazycích

5,0 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
18 (94%)
4 hvězdičky
1 (5%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

19 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 5 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder