JBL ProAquaTest Lab

Tester vody!

2.599,00 Kč

(2.046,46 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1 sada

Doručení do pátek, 19. dubna, pokud objednáte do čtvrtek do 00:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • jednoduchá a bezpečná kontrola hodnot vody v akváriích
 • stanovuje hodnotu pH, uhličitanovou tvrdost, celkovou tvrdost, amoniak, dusitany, dusičnany, fosfáty, železo, měď, křemičitany, kyslík a CO2
 • porovnejte s barevnou tabulkou
 • obsah CO2 se určuje podle hodnoty pH a hodnoty KH podle tabulky
 • lahvičky s činidly, vodotěsný plastový kufřík

Hledáte k tomuto produktu vhodné náhradní díly?

Produkt č. JBL-2408400, Obsah: 1 sada, EAN: 4014162240842

Popis

ProAquaTest Lab je testovací sada s 13 testy pro analýzu vody z vodovodu a sladké vody v akváriích.

Dešťová voda již absorbuje znečišťující látky, a jakmile pronikne do podzemních vod, je obohacena o další látky, z nichž ne všechny jsou vhodné pro akvária. Neustálé sledování hodnot vody v akváriu, zejména při zakládání nového, je nejvyšší prioritou pro úspěšnou akvaristiku. S ProAquaTest Lab nabízí společnost JBL možnost rychlého a přesného stanovení 13 nejdůležitějších hodnot vody v domácí laboratoři. Díky přiloženému velmi podrobnému návodu k použití s tipy a radami je testování vody hračkou. Součástí dodávky je veškerý potřebný materiál, jako jsou testovací činidla, dávkovací stříkačka, odměrky a barevné karty. Testovací činidla lze zakoupit samostatně.

Následující testy jsou součástí komplexní sady pro testování vody JBL ProAqua Test Lab.

JBL ProAqua Test KH
Voda může v závislosti na svém původu obsahovat různé množství různých minerálních solí, např. v důsledku charakteru substrátu. Velkou část rozpuštěných solí tvoří uhličitany alkalických zemin a hydrogenuhličitany alkalických zemin. Spolu s uhličitany a oxidem uhličitým (CO2) tvoří hydrogenuhličitany důležitý systém, který zabraňuje nebezpečně vysokým výkyvům hodnoty pH ve vodě. Naměřená uhličitanové tvrdost (KH) udává celkovou koncentraci hydrogenuhličitanů ve vodě, a proto může být ve vzácných případech (kdy jsou přítomny především alkalické hydrogenuhličitany, např. ve východoafrických jezerech) vyšší než celková tvrdost, kde se uvažují pouze soli alkalických zemin. Většinu sladkovodních ryb a rostlin v akváriu lze úspěšně udržovat při uhličitanové tvrdosti přibližně 5-16 °dH. Pro optimální hnojení CO2 by však uhličitanové tvrdosti neměly být nižší než 5° dH. V případě nedostatku CO2 spotřebovávají vodní rostliny a zejména řasy, rychlou asimilací při fotosyntéze, hydrogenuhličitany (biogenní odvápnění), a mohou tak vyhnat hodnotu pH pro ryby nebezpečně vysoko (nad 10).

JBL ProAqua Test GH
V závislosti na původu může voda obsahovat různé množství minerálních solí, např. v důsledku charakteru substrátu. Podle definice je celková tvrdost koncentrace všech iontů alkalických zemin ve vodě. Celková tvrdost je z velké části tvořena solemi vápníku a hořčíku. Většinu ryb a rostlin lze úspěšně udržovat při celkové tvrdosti 5-25° dH.

JBL ProAqua Test pH 3-10/ pH 6,0-7,6/ pH 7,4-9,0
Co nejstálejší udržování vhodné hodnoty pH je důležitým předpokladem pro dobrý stav všech vodních organismů. Především je třeba se za každou cenu vyhnout náhlým výkyvům. Kromě toho mnoho látek rozpuštěných ve vodě podléhá změnám závislým na hodnotě pH. Například množství CO2, které lze rozpustit ve vodě, přímo souvisí s hodnotou pH. Hodnota pH proto může sloužit jako jednoduchá řídicí veličina pro úpravu systémů hnojení CO2 za předpokladu, že se ve vodě nevyskytují žádné jiné kyseliny (např. huminové), které by kromě CO2 ovlivňovaly hodnotu pH. Optimální koncentrace CO2 pro rostliny a neškodné pro ryby je dosaženo při hodnotě pH přibližně 6,8-7,3. Uhličitanové tvrdosti by neměly být nižší než 4° dH. Přesné měření pH může být nezbytné i pro speciální aplikace, jako je chov ryb. Zde se také používá JBL PRO AQUATEST pH 6,0-7,6. Optimální hodnota pH pro chov většiny sladkovodních ryb a rostlin se pohybuje v neutrálním rozmezí kolem 7. Existují však i sladkovodní ryby, které vyžadují mírně kyselou nebo zásaditou vodu. Pro obzvláště přesné měření hodnoty pH je k dispozici přístroj JBL PRO AQUATEST pH 6,0-7,6 (také pro kontrolu hnojení CO2) pro sladkovodní akvária a přístroj JBL PRO AQUATEST pH 7,4-9,0 pro mořská akvária a zahradní jezírka. Hodnoty pH kolem 8,2 jsou považovány za optimální pro mořské organismy. Zejména v mořských akváriích s nižšími živočichy (bezobratlí) může spotřeba hydrogenuhličitanu vápenatého způsobit pokles hodnoty pH (a uhličitanové tvrdosti), pokud není zajištěn pravidelný přísun. Při chovu ryb z mírně alkalických sladkovodních vod, jako je jezero Malawi a jezero Tanganika, se doporučují hodnoty kolem 8-8,5. Pro koi a další ryby jsou za optimální považovány hodnoty pH mezi 7,5-8,5. V zahradním jezírku, ale zejména také v akváriu, může nedostatek CO2 způsobit, že zejména řasy, svou rychlou asimilací při fotosyntéze (biogenní dekalcifikací), spotřebovávají hydrogenuhličitan ve vodě, a tím zvyšují hodnotu pH do výšek, které jsou pro ryby nebezpečné (nad 10).

JBL PRO AQUATEST NH4
Rozklad všech organických látek (zbytků potravy a rostlin, rybích exkrementů) v akváriu a jezírku probíhá prostřednictvím tzv. dusíkového cyklu. Při něm se bílkoviny přeměňují na amonium a to na dusitany a neškodné dusičnany. Za tento proces jsou zodpovědné určité bakterie. Měřením jednotlivých mezistupňů amoniaku, dusitanů a dusičnanů lze získat výpovědi o "fungování" systému. Například léky používané k léčbě nemocí ryb mohou poškodit prospěšné čistící bakterie, a vést tak ke zvýšení hladiny amoniaku a/nebo dusitanů. V dobře udržovaném akváriu s účinným biologickým filtrem zpravidla nebude amoniak měřitelný. Amonium je rostlinná živina a v nízkých koncentracích není pro ryby toxická. V závislosti na hodnotě pH však může z amoniaku vznikat toxický amoniak (BH3). Z tohoto důvodu by se mělo měření pH provádět vždy společně s měřením amoniaku.

JBL PRO AQUATEST NO2
Dusitany jsou podobně jako amoniak silným jedem pro ryby. V závislosti na citlivosti druhu ryb může mít smrtící účinek již koncentrace mezi 0,5 a 1 mg/l (ppm). Slanomilné ryby a mláďata jsou citlivější než dospělé ryby.

JBL PRO AQUATEST NO3
Amonium a dusitany by se za normálních okolností neměly hromadit, ale pokud se hromadí, může dojít k narušení bakteriální rovnováhy. Neustále se zvyšující obsah dusičnanů, při současně nízkém až nezjistitelném obsahu amoniaku a dusitanů, ukazuje na dobře fungující bakteriální rovnováhu, ale zároveň naznačuje nedostatečnou rovnováhu mezi rybami (zdrojem dusíku) a rostlinami (konzumenty). Nadměrný obsah dusičnanů podporuje nežádoucí růst řas, pokud jsou ve vodě kromě dusitanů k dispozici i fosfáty. Obsah dusičnanů by proto neměl překročit 30 mg/l ve sladké vodě a 20 mg/l v mořské vodě. V silně osázených akváriích s několika malými rybami může dojít k opačnému jevu. Dusičnany se stávají nedostatkovým faktorem a musí se doplňovat, aby rostliny optimálně prospívaly.

JBL PRO AQUATEST PO4 sensitive
Fosforečnany jsou důležitou živinou pro rostliny. V přírodních vodách bez znečištění je koncentrace fosforečnanů přibližně 0,01 mg/l a v mořské vodě 0,07 mg/l. V mořské vodě se koncentrace fosforečnanů pohybuje kolem 0,01 mg/l. Rostliny a řasy se přizpůsobily tomuto omezenému přísunu fosfátů, a proto si vystačí s malým množstvím. Fosfáty se do vody dostávají především trávicími procesy ryb a zbytky potravy. Zejména při silném zarybnění může být obsah fosfátů někdy až stokrát vyšší než přirozené hodnoty. Někteří také přidávají fosforečnany do vody z vodovodu, aby zabránily usazování vodního kamene a korozi v napájecím systému. V důsledku nepřirozeně vysokého přísunu živin se téměř explozivně množí řasy. Řasy dokáží fosfáty ve značném množství ukládat, a proto pokračují v nezmenšeném růstu i po snížení obsahu fosfátů. Čím dříve bude rostoucí obsah fosfátů rozpoznán, tím větší je pravděpodobnost, že se řasové epidemii podaří zabránit. V silně osázených akváriích s několika málo rybami může dojít k opaku. Fosfát se stává faktorem nedostatku a musí být předávkován, aby rostliny optimálně prosperovaly. To se stává zejména v případě tzv. Aquascaping. Ve sladkovodních akváriích by měl obsah fosfátů zůstat pod 0,4 mg/l a v mořských akváriích pod 0,1 mg/l

JBL PRO AQUATEST SiO2
Křemík je jedním z nejběžnějších prvků na Zemi. Při zvětrávání silikátových hornin se křemík dostává do povrchových a podzemních vod ve formě křemičitanů. Tam slouží jako živina pro Bacillariophyta, některé vodní rostliny a houby. Protože křemičitany nejsou toxické, nejsou ve vyhlášce o pitné vodě stanoveny žádné limitní hodnoty. Proto v závislosti na regionu obsahuje užitková voda různá množství rozpuštěných křemičitanů. Po založení nového akvária jsou hnědé povlaky Bacillariophyta často počáteční kolonizací. Tyto nánosy pomalu mizí, když se vytvoří dostatečná konkurence jiných řas a mikroorganismů. Tím se také snižuje obsah křemičitanů ve vodě. Často se však tyto povlaky Bacillariophyta mohou znovu objevit po výměně vody a přidání nových křemičitanů, zejména v mořské vodě. Z tohoto důvodu by se pro plnění a výměnu vody v mořských akváriích měla přednostně používat osmotická voda bez křemičitanů. Ve sladké vodě by měl být obsah křemičitanů nižší než 1,2 mg/l a v mořské vodě nižší než 0,4 mg/l.

JBL PRO AQUATEST Fe
Železo je nepostradatelný stopový prvek pro rostliny a živočichy. Kromě dostatečného přísunu CO2 a dalších stopových prvků je železo nezbytné pro dobrý růst rostlin a je průběžně spotřebováváno. Sklovitě žlutavé zbarvení mladých listových výhonků a mladších listů je známkou nedostatku železa. Železo a některé další stopové prvky jsou ve vodě stabilní pouze po omezenou dobu, a to i v případě, že jsou vázány na tzv. chelátory, jak je běžné v moderních hnojivých přípravcích. Kromě toho voda z vodovodu obvykle železo neobsahuje. Proto je třeba obsah železa tímto testem pravidelně sledovat a v případě potřeby přihnojovat. Pro dobrý růst rostlin postačuje koncentrace 0,1-0,2 mg/o. Ve velmi hustě osázených akváriích mohou být užitečné hodnoty až 0,6 mg/l. V mořské vodě se doporučují hodnoty do 0,05 mg/l.

JBL PRO AQUATEST CU
Měď je těžký kov, který je na jedné straně nepostradatelný jako stopový prvek, ale na druhé straně má nad určitou koncentrací zničující účinek jako buněčný jed. Měď se do akvária dostává především prostřednictvím vody z vodovodu, protože k instalaci vody se často používaly měděné trubky. Pokud voda v takových trubkách stojí delší dobu, může se v nich rozpustit značné množství mědi. Před použitím je proto třeba vodu v potrubí vypustit. Ze stejného důvodu by se neměla používat dešťová voda, která protekla měděnými žlaby. Také při instalaci akvárií nebo jezírek vždy dbejte na to, aby byly použity kovové předměty bez obsahu mědi. Kontrolovaného přísunu mědi se dosahuje používáním léčivých přípravků proti parazitárním onemocněním ryb a také některých přípravků na hubení řas. Tam cílené koncentrace mědi ryby po určitou dobu snášejí, zatímco parazité hynou.

JBL PRO AQUATEST O2
Všichni živočichové žijící ve vodě potřebují k dýchání kyslík. Také "neviditelní pomocníci" v akváriu a jezírku, čistící bakterie, jsou závislí na dostatečném obsahu kyslíku pro přeměnu amoniaku na dusičnany. Potřebný přísun kyslíku lze zajistit dostatečným osázením. V akváriích a jezírkách s malým nebo žádným osázením, stejně jako v mořských akváriích, by měl být obsah kyslíku technickým vybavením vždy udržován na odpovídající hodnotě nasycení. Hodnota nasycení závisí na teplotě vody. Rostliny jsou schopny tuto hodnotu nasycení překročit asimilační činností. V dobře osázených akváriích a jezírkách lze proto ke konci doby osvětlení nalézt hodnoty, které jsou o 1-2 mg/l vyšší než hodnota nasycení.

Náš odborník Oliver Knott doporučuje

 • abyste se ujistili, že v akváriu vše běží hladce, neměla by v domácnosti akvaristy chybět ProAquaTest Lab - jen tak lze dostatečně rychle reagovat, pokud se parametry vody náhle vymknou kontrole.
Výrobce: JBL
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest..
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H290 - Může být korozivní pro kovy.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H300 - Při požití může způsobit smrt.
 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H300 - Při požití může způsobit smrt.
 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H310 - Při styku s kůží může způsobit smrt.
 • H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H290 - Může být korozivní pro kovy.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H301 - Toxický při požití.
 • H311 - Toxický při styku s kůží.
 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H331 - Toxický při vdechování.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest..
 • H341 - Podezření na genetické poškození.
 • H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H290 - Může být korozivní pro kovy.
 • H301 - Toxický při požití.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest..

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H290 - Může být korozivní pro kovy.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • H290 - Může být korozivní pro kovy.
 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH 031 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest..
Soubory ke stažení

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro JBL ProAquaTest Lab (čeština)

23 hodnocení v jiných jazycích

4,8 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
35 (89%)
4 hvězdičky
3 (7%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
1 (2%)

39 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 23 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder