JBL ProAquaTest KH uhličitanová tvrdost, Náplň

Rychlý test pro stanovení hodnot ve vodě!

160,00 Kč

(včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Varianta: Náplň

Doručení do středa, 10. července

Skladem od 05. července

Proč trvá dodání déle?

Proč trvá dodání déle? Tato položka není v současné době skladem, ale brzy bude dostupná. Zboží si tak můžete předobjednat již nyní, odesláno Vám bude ihned po naskladnění. Zavřít poznámku

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • lahvičky s činidly odolné proti otevření dětmi
 • snadná a bezpečná kontrola parametrů vody v akváriích
 • určuje optimální uhličitanovou tvrdost v akváriích a jezírkách
 • dávkování: jednou denně v nově vybudovaných akváriích, poté jednou týdně

Produkt č. JBL-2411100, Obsah: 1 sada, EAN: 4014162241115

Popis

JBL ProAquaTest KH je rychlý test pro stanovení uhličitanové tvrdosti ve sladkovodních a mořských akváriích a jezírkách.

V závislosti na tom, odkud voda pochází, může obsahovat různé množství minerálních solí, což závisí také na typu půdy. Velkou část rozpuštěných solí tvoří hydrogenuhličitany kovů alkalických zemin. Hydrogenuhličitany tvoří spolu s uhličitany a oxidem uhličitým (CO2 ) důležitý pufrační systém, který zabraňuje nebezpečným vysokým změnám pH vody. Naměřená uhličitanové tvrdost (KH) udává celkovou koncentraci hydrogenuhličitanů ve vodě, a proto může být ve vzácných případech, kdy jsou přítomny především hydrogenuhličitany alkalických kovů, jako např. ve východoafrických jezerech, vyšší než celková tvrdost respektující pouze soli alkalických zemin. Většinu sladkovodních ryb a rostlin v akváriu lze úspěšně udržovat při uhličitanové tvrdosti kolem 5-16 °dH. Pro optimální hnojení CO2 by však uhličitanové tvrdosti neměly být nižší než 5 °dH. I v zahradním jezírku je třeba udržovat uhličitanovou tvrdost alespoň 5 °dH. V případě nedostatku CO2 spotřebovávají vodní rostliny, zejména řasy, hydrogenuhličitan rychlou asimilací při fotosyntéze (biogenní odvápnění). Tím se hladina pH dostává do pro ryby nebezpečných výšek (nad 10).

Doporučené hodnoty KH

 • sladkovodní akvária: 5-12 °dKH;
 • Malawi-Tanganyika akvária: 7-20 °dKH;
 • rostlinná akvária (aquascaping): 3-8 °dKH;
 • mořská akvária: 7-10 °dKH;
 • rybníky: 7-10 °dKH.

Náš odborník Oliver Knott doporučuje

 • uhličitanová tvrdost ovlivňuje hodnotu pH: pravidelná kontrola je proto nezbytná!
Výrobce: JBL
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Soubory ke stažení

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro JBL ProAquaTest KH uhličitanová tvrdost (čeština)

7 hodnocení v jiných jazycích

5,0 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
15 (100%)
4 hvězdičky
0 (0%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

15 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 7 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder