JBL ProAquaTest KH uhličitanová tvrdost

Rychlý test pro stanovení hodnot ve vodě!

156,47 Kč 230,00 Kč -32%

(včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Varianta: Sada

Doručení do čtvrtek, 14. prosince, pokud objednáte dnes do 08:15.

skladem

Včasné doručení před Vánocemi: Objednejte nejpozději do ne, 17. pro do 23:59 hod. Více informací

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • lahvičky s činidly odolné proti otevření dětmi
 • snadná a bezpečná kontrola parametrů vody v akváriích
 • určuje optimální uhličitanovou tvrdost v akváriích a jezírkách
 • dávkování: jednou denně v nově vybudovaných akváriích, poté jednou týdně

Produkt č. JBL-2411000, Obsah: 1 sada, EAN: 4014162241108

Popis

JBL ProAquaTest KH je rychlý test pro stanovení uhličitanové tvrdosti ve sladkovodních a mořských akváriích a jezírkách.

V závislosti na tom, odkud voda pochází, může obsahovat různé množství minerálních solí, což závisí také na typu půdy. Velkou část rozpuštěných solí tvoří hydrogenuhličitany kovů alkalických zemin. Hydrogenuhličitany tvoří spolu s uhličitany a oxidem uhličitým (CO2 ) důležitý pufrační systém, který zabraňuje nebezpečným vysokým změnám pH vody. Naměřená uhličitanové tvrdost (KH) udává celkovou koncentraci hydrogenuhličitanů ve vodě, a proto může být ve vzácných případech, kdy jsou přítomny především hydrogenuhličitany alkalických kovů, jako např. ve východoafrických jezerech, vyšší než celková tvrdost respektující pouze soli alkalických zemin. Většinu sladkovodních ryb a rostlin v akváriu lze úspěšně udržovat při uhličitanové tvrdosti kolem 5-16 °dH. Pro optimální hnojení CO2 by však uhličitanové tvrdosti neměly být nižší než 5 °dH. I v zahradním jezírku je třeba udržovat uhličitanovou tvrdost alespoň 5 °dH. V případě nedostatku CO2 spotřebovávají vodní rostliny, zejména řasy, hydrogenuhličitan rychlou asimilací při fotosyntéze (biogenní odvápnění). Tím se hladina pH dostává do pro ryby nebezpečných výšek (nad 10).

Doporučené hodnoty KH

 • sladkovodní akvária: 5-12 °dKH;
 • Malawi-Tanganyika akvária: 7-20 °dKH;
 • rostlinná akvária (aquascaping): 3-8 °dKH;
 • mořská akvária: 7-10 °dKH;
 • rybníky: 7-10 °dKH.

Náš odborník Oliver Knott doporučuje

 • uhličitanová tvrdost ovlivňuje hodnotu pH: pravidelná kontrola je proto nezbytná!
Výrobce: JBL
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Soubory ke stažení

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro JBL ProAquaTest KH uhličitanová tvrdost (čeština)

7 hodnocení v jiných jazycích

5,0 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
14 (100%)
4 hvězdičky
0 (0%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

14 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 7 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

  Zákazníci si také koupili