JBL ProAquaTest GH celková tvrdost, Náplň

Rychlý test pro stanovení celkové tvrdosti!

160,00 Kč

(včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Varianta: Náplň

Doručení do středa, 19. června, pokud objednáte do pátek do 00:00.

Ještě 6 ks skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • lahvičky s činidly odolné proti otevření dětmi
 • určuje optimální celkovou tvrdost v akváriích a jezírkách
 • jednoduchá a bezpečná kontrola parametrů vody v akváriích
 • test změny barvy: naplňte plastovou zkumavku testovanou vodou
 • použití: jednou denně v nových nádržích, poté jednou týdně

Produkt č. JBL-2410900, Obsah: 1 ks, EAN: 4014162241092

Popis

JBL ProAqua Test GH je vodní test pro analýzu celkové tvrdosti ve sladkovodních a mořských akváriích a jezírkách.

Voda není jen voda. Dokonce i dešťová voda absorbuje znečišťující látky, a jakmile pronikne do podzemních vod, je obohacena o další složky, z nichž ne všechny jsou vhodné pro použití v akváriích. Neustálé sledování hodnot vody v akváriu, zejména při zakládání nového akvária, je klíčem k úspěšné akvaristice. Pomocí testů ProAquaTest od společnosti JBL můžete rychle a přesně zjistit nejdůležitější hodnoty vody přímo u sebe doma. Díky přiloženému velmi podrobnému návodu k použití s radami a tipy bude testování parametrů vody hračkou. V kufříku najdete vše potřebné, včetně lahviček s činidly, skleněných zkumavek, dávkovací stříkačky, kolorimetrických karet a karet protokolů. Další činidla lze zakoupit samostatně.

V závislosti na svém původu může voda obsahovat různé množství minerálních solí, což závisí také na typu půdy. Celková tvrdost vyjadřuje celkovou koncentraci všech iontů alkalických zemin ve vodě. Je z velké části tvořena solemi vápníku a hořčíku. Většině ryb a rostlin se velmi dobře daří při celkové tvrdosti kolem 5-25 °dH. Příliš vysoké hodnoty celkové tvrdosti je však třeba se snažit snížit vhodnými opatřeními.

Doporučené hodnoty celkové tvrdosti

 • sladkovodní akvárium: 8-25° dGH;
 • Tanganika-Malawi akvária: 5-20° dGH;
 • rostlinná akvária (aquascaping): 3-10° dGH;
 • mořská akvária: hodnoty, které nelze pomocí výrobku změřit, protože jsou příliš vysoké; vápník a hořčík testujte zvlášť;
 • rybníky: 6-20°dGH.

Náš odborník Oliver Knott doporučuje

 • celková tvrdost poskytuje informaci o solích rozpuštěných ve vodě, a tedy i o její vhodnosti!
Výrobce: JBL
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
Soubory ke stažení

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro JBL ProAquaTest GH celková tvrdost (čeština)

9 hodnocení v jiných jazycích

5,0 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
26 (100%)
4 hvězdičky
0 (0%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

26 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 9 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder