JBL ProAquaTest Cu měď, Sada

Rychlý test pro stanovení obsahu mědi!

406,16 Kč 509,00 Kč -20%

(včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Varianta: Sada

Doručení do středa, 19. června, pokud objednáte do pátek do 00:00.

Ještě 8 ks skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • lahvičky s činidly odolné proti otevření dětmi
 • stanovení optimální hodnoty mědi
 • pro kontrolu těžkých kovů v akváriích a rybnících
 • jednoduchá a bezpečná kontrola parametrů vody v akváriích
 • laboratorní srovnávací systém pro kompenzaci vnitřního zabarvení vody

Produkt č. JBL-2411400, Obsah: 1 sada, EAN: 4014162241146

Popis

JBL ProAqua Test Cu měď je rychlý přípravek pro stanovení obsahu mědi ve sladkovodních a mořských akváriích a jezírkách.

Měď je těžký kov, který je na jedné straně nepostradatelným stopovým prvkem a na druhé straně se ve vysokých koncentracích stává toxinem. Do akvária se dostává hlavně prostřednictvím vody z vodovodu, protože měděné trubky se kdysi často používaly pro instalace. Při delším pobytu vody v těchto trubkách se může rozpouštět velké množství mědi. Před použitím vody z vodovodu by se proto měla nechat několik okamžiků protéct. Ze stejného důvodu by se měla vynechat dešťová voda, pokud protéká měděnými žlaby. I při instalaci akvárií nebo jezírek je třeba vždy dbát na to, aby se používaly kovové předměty bez obsahu mědi. Kontrolovaného přísunu mědi se dosahuje podáváním léků proti parazitárním onemocněním ryb a některými přípravky proti řasám. Po určitou dobu jsou koncentrace mědi v těchto přípravcích pro ryby snesitelné, zatímco pro parazity jsou již smrtelné.

Náš odborník Oliver Knott doporučuje

 • měď je jedním z nejsmrtelnějších cytotoxinů pro ryby a bezobratlé živočichy a je jednou z prvních hladin, které je třeba při náhlém úhynu urychleně kontrolovat!
Výrobce: JBL
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro JBL ProAquaTest Cu měď (čeština)

5,0 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
3 (100%)
4 hvězdičky
0 (0%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

3 hodnocení

Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder