JBL ProAquaTest CO2 Direct, Sada

Rychlý test pro stanovení hodnot ve vodě!

360,00 Kč

(včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Varianta: Sada

Doručení do středa, 19. června, pokud objednáte do pátek do 00:00.

Ještě 9 ks skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • pro sladkovodní akvária
 • test s barvivem
 • stanovení obsahu oxidu uhličitého
 • jednoduchá a bezpečná kontrola parametrů vody
 • rozsah dodávky: 1 rychlotest CO2 se 2 činidly, plastovou trubičkou a barevným papírem

Produkt č. JBL-2414000, Obsah: 1 sada, EAN: 4014162241405

Popis

JBL ProAqua Test CO2 Direct je rychlý test pro stanovení obsahu oxidu uhličitého ve sladkovodních akváriích.

Udržování co nejstálejší správné hodnoty pH je důležitým předpokladem pro pohodu všech obyvatel akvária. Zejména je třeba se vyvarovat náhlých výkyvů. Navíc mnoho látek rozpuštěných ve vodě podléhá změnám v závislosti na hodnotě pH. Například množství CO2, které lze rozpustit ve vodě, přímo souvisí s hodnotou pH. Hodnota pH proto může sloužit jako jednoduchá řídící veličina pro regulaci systémů hnojení CO2 za předpokladu, že ve vodě nejsou přítomny jiné kyseliny (např. huminové kyseliny) než CO2, které hodnotu pH ovlivňují. Optimální koncentrace CO2 pro rostliny a neškodné pro ryby je dosaženo při hodnotě pH přibližně 6,8-7,3. Uhličitanové tvrdosti nesmí být nižší než 4° dH.

Náš odborník Oliver Knott doporučuje

 • pokud mají Vaše ryby a rostliny problémy, může to být způsobeno nedostatkem nebo nadbytkem živin; pravidelná kontrola hodnot vody je velmi důležitá.
Výrobce: JBL
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro JBL ProAquaTest CO2 Direct (čeština)

1 hodnocení v jiných jazycích

4,8 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
4 (80%)
4 hvězdičky
1 (20%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

5 hodnocení

Zatím neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 1 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder